10 czerwiec 2020

Telefon zaufania dla dotkniętych przemocą

W naszym regionie działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 800 154 030. Wsparcie udzielane jest codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach od 17 do 21. Po przerwie spowodowanej epidemią powróciły też cykliczne dyżury prawników bezpłatnie udzielających porad ofiarom przemocy.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
685
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia to nie tylko udzielanie porad telefonicznych, ale również spotkania osobiste czy porady za pomocą poczty elektronicznej. Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie z prawnikiem lub psychologiem w Toruniu – mówi marszałek Piotr Całbeck

Prowadzone przez Urząd Marszałkowski Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, które sprawuje merytoryczny nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią (Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) udziela bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej ofiarom przemocy, pomaga rozwiązywać problemy związane uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i hazardu. Pracownicy biura służą pomocą w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem i alimentacją. Podejmują interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzą mediacje między stronami konfliktów. W uzasadnionych przypadkach biuro zapewnia zastępstwo procesowe. Podejmuje również kampanie społeczne i akcje medialne. Prowadzi szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych i innych osób pracujących w pierwszym kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy, a także szkolenia dla osób pracujących nad korekcją postaw sprawców przemocy w rodzinie.

Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 800 154 030  lub kontaktując się za pomocą poczty elektronicznej: adres niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

Prawnicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pełnią dyżury prawne nie tylko w siedzibie biura mieszczącej się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu, ale także w kilku miastach województwa. Są to: Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Brodnica oraz Chełmno. 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
685
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Żninie

kiedy
2020-10-17 17:00
miejsce
Gminny Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-24 17:00
miejsce
Żniński Dom Kultury, Żnin, ul....
wstęp biletowany